Friday, 3 August 2012

Guru dan Teknologi


PHOTO 1

Salah seorang guru yang boleh dijadikan contoh keranya kebijaksanaanya menggunakan kretiviti dan teknologi yang ada untuk memperkembangkan bakat dalam dunia pendidikan. Seharusnya guru-guru yang lain menggunakan anugerah yang telah dikurniakan dalam diri masing-masing untuk mengaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya ianya menjadi lebih menarik dan berkesan.   


PHOTO 2

Walaupun pada hakikatnya jika sesebuah sekolah mempunyai guru yang terlatih dan dilengkapi dengan alatan yang serba canggih namun jika kedua-duanya tidak digunakan dengan sebaiknya maka murid-murid belum tentu terjamin menjadi serba boleh.   

PHOTO 3

Teknologi dan pendidikan mestilah berkembang seiring agar murid-murid tidak ketinggalan. Pendedahan awal berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi mestilah diberikan kepada murid-murid.

PHOTO 4
 Kini, kebanyakan murid sekolah telah menyedari bahawa pentingannya teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran sejajar dengan langkah yang telah diambil oleh kerajaan memperkenalkan teknologi kepada murid-murid sekolah.  

PHOTO 5
 Adakalanya teknologi memudahkan segala urusan tetapi.....

PHOTO 6
Adakalanya teknologi menyusahkan segala urusan....Renung-renungkan,selamat beramal!!!
No comments:

Post a Comment